Filo Araç Kiralamalarda Finansman Önemi

Bu yazımızda sizlere filo araç kiralamalarda finansman nedir ve finansmanın öneminin yasal çerçeveler içerisinde vergi kanunları temel alınarak açıklamak istedik. Filo araç kiralama işlemlerinde önce vergilere göre durumu izah edeceğiz. Filo araç kiralamalarda finansman önemi ve avantajlarını sizlere açıklayacağız. Filo araç kiralamalarda finansman modellerde öz sermeye zorunluluğu gerekmemektedir. İşletmelerin filo ihtiyaçlarını karşılamada önemli bir adım olan bu madde satın alma durumlarını da olumlu yönde etkilenmektedir. Satın alma ücretlerini, işiniz ile ilgili bir başka bir yatırıma sevk edebileceğiniz bu model ile aylık ödemelerinde yapacağınız düzenlemelerle bu ödemeleri gider olarak da gösterip bir vergi yöntemi bile sağlayabilirsiniz. Şirket borçluluğunu azaltan ve firma kredibilitesine yaptığı olumlu etkiler ile işletmelerin en çok tercih ettiği filo araç kiralama modelidir. Ayrıca filo araçların mülkiyeti, kiralama süreci boyunca araçta maddi kayıplar olarak nitelendirilen kaza, zarar verme, hırsızlık ya da yok olma durumlarında yatırım risklerini de filo hizmeti sağlayan şirketlere ait tutmaktadır. Genel olarak filo araç kiralamada finansman kiralama;

  • Yüksek bakım masraflarından kurtulma
  • Artan rekabet ile baş ederken finansal desteklerinizi başka yönlere kaydırabilme
  • Yüksek vergilerden işletmenizi koruma

Olarak çok büyük önem sahip olmakla birlikte araç kiralama, seyahat ve finansal ikame araç pazarı olarak üç farklı türde ele alınır.

Filo Araç Kiralamada Finansal Kiralama Yasaları Nedir?

Vergi Usulleri Kanununa göre “Finansal kiralama işlemi değerlendirme” konulu mükerrer 290. Maddesine dayanarak finansal kiralama hizmetleri işlemlerine ilişkin bütün değerlendirme hükümleri anayasal çevreler içerisinde düzenlenmiştir. Burada bahsi geçen kanun maddesi gereğince finansman kiralama, kira süresi bittiğinde mülkiyet haklarının kiracılara bırakılıp bırakmadığına bakılmaksızın, bir ekonomik kıymetin mülkiyetine sahip olma esnasında kaynaklanan bütün riskleri göz önüne alarak yararlanacak kiracılara mülkiyetin devri ve bu devir sonucunda oluşabilecek yeni kiralamaların yeteri kadar açık bir tanım yapılmasıdır. Kiralama işlemlerinde;

  • İktisadi kıymetin mülkiyeti, kiralama sonunda ne olmuştur? Yani kiralama sonun da kiracı mülkiyetin devrini alabilmekte midir?
  • Kiracıya kira süresi boyunca iktisadi kıymet rayiç bedeli üzerinden daha düşük bir bedel ile satın alma hakkı tanınmış mıdır?
  • Kiralama süresinde iktisadi kıymetin ekonomik değeri ve ömrü %80’den daha fazla mıdır ya da ne kadarını kapsamaktadır.
  • Sözleşme hükümleri gereğince yapılacak kira ödemelerinin güncel değerlerinin toplamı, iktisadi kıymetin rayiç bedeli üzerinden %90’dan daha büyük bir değer oluşturması gerekir. Ya da daha farklı bir değerlendirme meydana gelmişse yukarı da bahsi geçen değerlendirme sonuçlarının hepsi göz önünde bulundurulur ve daha sonra burada yapılan işlemler finansman kiralama olarak kabul edilir.

Bu düzenlemeye ilişkin konular, yayımlanan Vergi Usulleri Kanunu 319. genel tebliğe göre düzenlenmiştir. Filo araç kiralama hizmeti kapsamında yapılacak olan kiralama işlemleri Gelir İdaresi tarafından 2017 de yeni düzenlemeler de içermektedir. Buna göre kiralama süresi başladığı andan itibaren finansman kiralama olarak kabul edilir. İlgili kanunlar güncel durumlar baz alınarak dönem dönem iyileştirmeler yapılmaktadır.

Filo Araç Kiralamanın Faydaları

Günümüzde şirketlerin, büyüme ve gelişme süreçlerinde mali açıdan dengede kalmaları oldukça önemlidir. Mali analizleri ve elde bulunan veriler dâhilinde işletmelerine yön vermek isteyen firmalar, özellikle araç kiralama, kullanma konularında daha titiz bir şekilde yaklaşmaktadır. Firmalar bu hususta kullandıkları araçları ya kendileri satın alır ya da filo araç kiralama hizmetleri ile çalışmaktadır.

hizmetlerinin işletmelere sağladıkları faydaları bilen firmalar ise tercihlerini bu yönde yapmaktadır. Araç kiralama hizmeti alırken firmanıza ait bütün masraflarınızı oluşturulacak bir liste ile gösterebilir ve finansal kiralamanın avantajı dünyasında yerinizi alabilirsiniz.