Öğrenci Taşımacılığında Hijyenin Önemi

Öğrenci taşımacılığında hijyenin önemi konusu her geçen gün daha fazla önemli değil hale gelen konulardan biridir. Otomobiller sokak ortamında ulaşılarak içerisine yerleşilen pek çok kirin üzerinden geçtiğimiz ayakkabılarımızla da oturduğumuz mikrop, bakteri ve virüslerin aynı anda aracın içine taşındığı alanlardan biridir. İçerisine çok fazla kişinin girdiği araçlar, bireylerin bu araçlarda her yere temas etmesi, ayrıca araç içerisinde yeme ve içme eylemlerin gerçekleştirilmesi sebebiyle kirlenmektedir. Çok fazla kişinin seyahat ettiği araçlar özel araçlara göre daha fazla kirlenmektedir. Araç sürücülerinin yoğun olarak hijyen sağlamasına ihtiyaç duymaktadır. Aksi takdirde araç içerisinde yer alan bireylerin araca taşıdığı mikroplar, virüsler ve bakteriler diğer insanların da hastalanarak rahatsızlanmasına neden olmaktadır. Gerek toplu taşıma araçlarında gerekse öğrenci taşımacılığı gerçekleştiren servis taşımacılığı firmalarında araç içi hijyenin üst seviyede sağlanması oldukça önemlidir. Öğrenci taşıma işini gerçekleştiren araç kiralama firmaları diğer taşımacılık işlemi gerçekleştiren firmalara göre çok daha fazla sorumlu ve titiz davranışlar sergilemek zorundadır. Öğrencileri sağlığının tehlikeye atılması onların eğitim faaliyetlerinde aksamaya neden olacağından öğrenci taşımacılığı gerçekleştiren araç kiralama firmalarının bu araçlar için üst seviyede hijyen koşulları sağlaması önemli bir mecburiyettir. Özellikle virüsün, mikrobun, bakterinin ve hastalıkların yayıldığı ortamlar için araçlar önemli bir konum teşkil etmektedir. Çok sayıda kişinin yer aldığı ve nefes alışverişinin gerçekleştiği öğrenci servisleri içerisinde çocukların hastalanması ve mikrop taşıması oldukça kolay gerçekleşmektedir.

Servislerin Temizlenmesi

Öğrenci taşımacılığı gerçekleştiren servisler içerisinde belirli periyotlarda temizlik işlemlerinin gerçekleştirilmesi çocukların sağlığı açısından oldukça önemlidir. Bu alanda gerçekleştirilen temizlik işleri için kullanılan temizlik malzemeleri ve deterjanların içerdiği maddeler öğrencilerin sağlıkları açısından büyük önem taşımaktadır. İçerisinde kanserojen madde yer alan temizlik ürünlerinin kullanılmaması çocukların sağlıklarını riske atmamak için oldukça önemlidir. Ayrıca bu temizlik malzemelerinin pH seviyesi yine öğrencilerin sağlığının tehlikeye atılmaması için sıklıkla kontrol edilmesi gereken önemli faktörlerden biridir. Öğrenci taşımacılığı gerçekleştiren araç kiralama firmaları öğrencilerin sağlıklarını tehlikeye atmamak adına dünya çapında gerekli hassasiyet ve dermatolojik testlerin gerçekleştirildiği, sertifikalı ürünler ile temizlik yapmalıdır. Öğrencilerin dokunduğu her alanın temizlenmesi araç içinde ve iniş binişlerde gerekli dezenfeksiyon araçları ile araçların temizlenmesi hastalıklara karşı önceden önlem alınması için önemlidir. Bu dezenfektanlar içerisinde yer alan ozon miktarı araç içerisinde yer alabilecek virüs, bakterileri ile mikropların yok edilmesini sağlamaktadır. Ayrıca öğrencilerde meydana gelebilecek bulaşıcı hastalıkların önlenmesi adına araçların gerekli havalandırma işlemine tabi tutulması, belirli aralıklarla sık sık temizlenmesi gerekmektedir. Araç koltuklarının, demirlerinin vakumlu temizlik ürünleri ile temizlenmesi koltuk ve döşemelerin vakumlanması araçlarda meydana gelen kirlerin ve hasta edici faktörlerin yok edilmesinde aktif rol oynamaktadır. Bu sebeple öğrenci taşımacılığı faaliyeti gerçekleştiren servis taşımacılığı firmalarının taşımacılık işlemi öncesinde ve sonrasında hijyen koşullarını oluşturması, meydana gelebilecek risklere karşı önceden önlemler alması büyük ölçüde önem arz etmektedir.

Dezenfektan Kullanımı

Okul taşımacılığı işlemi gerçekleştiren firmaların bünyesinde yer alan şoförlerine araç rehberlerinin de hijyen koşullarına uymaları çocuklara da örnek davranış göstermeleri açısından oldukça önemlidir. Rehberlerin bu nedenle araç iniş ve binişlerinde öğrencileri dezenfekte etmesi önemli bir husustur. Ayrıca diğer önemli bir faktör de araç içerisinde gerekli miktarda çocuklara zarar vermeyecek dezenfektanların bulunması, öğrencilerin bu deterjanları istediği anda kullanmaları durumudur. Aksi takdirde öğrencilerin dışarı ile kurdukları temaslar sonucunda edindikleri mikrop, bakteri ve virüsler diğer öğrencilere nüfuz ederek onların hasta olmasına sebebiyet vermektedir.