Türkiye’de Turizm Taşımacılığı

Türkiye’de turizm taşımacılığı dendiğinde akla sadece ülkemizi ziyaret eden turistlerin taşınması değil aynı zamanda Türk vatandaşlarının da yurt içi ve uluslararasında turistik amaçlı, tur ve yolcu taşımaları gelmelidir. Türkiye de turizm taşımacılığı konusundan bahsetmeden önce turizm ulaştırmasını önce bir anlamak gerekir. Turizm ulaştırması, turistik amaçlı yolculuklarda ülkemize gelen turistin turizm pazarlarından turizm çekim merkezlerine kadar güvenli ve düzenli bir şekilde taşınmasını sağlayan bir hizmettir. Buna bağlı olarak Türkiye’de turizm ulaştırması, Türkiye ulaşım şartlarının etkisi altındadır. Türkiye’de ulaşım ulusal ve uluslararası turizmde önemli ve etkin bir rol oynamaktadır.

Karayolu Taşımacılığı

Türkiye’de turizm ulaştırmasında en çok kullanılan ulaşım hattı karayolu taşımacılığı olmaktadır. Diğer ulaşım hatlarından daha sıkı bir ulaşım ağına sahiptir. Karayolu ulaştırmacılığı turizm yörelerini turizme açar. Şöyle ki aracın geçtiği yerler üzerinde veya yakınındaki kültürel ve doğal değerlerin görülmesini ve tanınmasını sağlar. Karayolu hattıyla yapılan bu gezilerde kısa kısa konaklamalar turistlere ülkemizin çok yerlerini tanımalarını ve görmelerini sağlar. Türkiye’de gelişmiş bir karayolu ağı vardır ve bu da ulaşımın tatil süresi içindeki payını önemli ölçüde etkilemektedir. Örneğin 3000 km’den uzak bir yolculukta karayoluyla ulaşım tatil süresini kısaltır. Bu nedenle uzun yolda turistleri çok yormamak için konaklama yaptırmak gerekir ve bu sebepten ötürü de gezilecek iki yer arasının bir günde aşılması gerekir. İşte bu gibi nedenlerden dolayı 500 km’den uzak yerler karayolu ulaşımı için uygun değildir.

Tamamlayıcı İş birliği

Bazı durumlarda turisti diğer ulaşım araçlarına aktarmak gerekir örneğin gemi, uçak vb. Gibi. Bu akarıma tamamlayıcı iş birliği denmektedir. Türkiye turizminde ulaşım araçlarının en önemli fonksiyonu da “tamamlayıcı iş birliği” içinde olmasıdır. Bu demektir ki turizm ulaştırmacılığı demiryolu, denizyolu, karayolu ve havayolu ulaşım sistemlerinden sadece biriyle yapılabildiği gibi en bunlar arasında iş birliği ile de yapılabilir. Özellikle tur gezilerinde bu hatların iş birliği büyük önem taşır. Tamamlayıcı iş birliğinde havayolu-karayolu bağlantısı organize turlarda en çok kullanılan turist taşıma sistemidir. Denizyolu-karayolu ve demiryolu-karayolu sistemi de ikincil planda kullanılan sistemlerdir. Kuzey ve güneyde dağların kıyıya paralel olarak uzanması sebebiyle bazen karayolu taşımacılığı bu noktada yetersiz kalmaktadır çünkü ancak belirli geçitlerden iç kısımlara ulaşım sağlanabilmektedir. İşte bu durum turizmde tur hatlarını etkilemektedir.

Denizyolu Taşımacılığı – Hava Yolu Taşımacılığı

Denizyolu taşımacılığı ise sadece taşıma hizmeti ile sınırlı kalmamaktadır. Taşımanın yanı sıra konaklama, eğlence ve alışveriş olanaklarını içinde sunar. Gemi Turizmini bu olanaklar ile ortaya çıkmıştır ve tercih edilen bir ulaştırma sistemi haline gelmiştir. Denizlerde kıyıların daha girintili kesimlerine girebilen yatlar, yat turizmini ortaya çıkarmıştır ve yatlarda ulaşım ve konaklama aracı olarak kullanılmaya başlanmıştır. Denizyolu ulaşımı da diğer ulaşım sistemlerine bağlıdır çünkü hava koşullarından etkilenebilen denizyolu ulaşımı aktarma olarak diğer sistemlere ihtiyaç duyar. Denizyolu taşımacılığı sadece turistlerin taşınmasında değil yük taşımalarında da kullanılır. Hatta denizyolu ulaşımının yolcu taşımacılığından çok yük taşımacılığına yönelik olması denizyolunun yolcu taşımacılığındaki payını azaltmıştır.

Havayolu taşımacılığı sadece diğer ulaşım araçlarına aktarımda rol oynar. Yani karayolu ve denizyolu hatlarına bağımlılık gösterir. Kiralık uçaklarla yapılan tarifesiz uçuşlar havayolu turizmine büyük önem kazandırmıştır. Havayolu ulaşımı ile birbirine yakınlaşan kıtalar ülkemizde turizme büyük ölçüde kazanımlar sağlamıştır. Yıllar içerisinde ekonomik uçuşların da çoğalmasıyla birlikte uçak taşımacılığı turizm ulaşımının ve seyahat endüstrisinin parlayan yıldızı haline gelmiştir. Havayolu ulaşımı daha çok ülkeleri birbirine yakınlaştırma görevini üstlenmiş olsa da diğer ulaşım hatlarının kullanılmasını en çok sağlayan sektördür.